Zastupitelé městyse


Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.

Starosta

Dana Homolková

Místastarostka

MVDr. Ivo Dupal

Předseda finančního výboru

Bc. Jiří Tlustý

Předseda kontrolního výboru

Mgr. Květa Štočková

Předseda kulturního výboru

Jan Dvořák

Předseda výboru pro správu majetku

Jan Kříž

Člen zastupitelstva

Zdeněk Míchal

Člen zastupitelstva

Martin Gregar

Člen zastupitelstva

Ing. Jiří Smyčka

Člen zastupitelstva

Josef Šoulák

Člen zastupitelstva

Zaměstnanci městyse

Mirka Simetingerová

Účetní

Ladislav Cihlář

Zaměstnanec

Josef Šoulák

Zaměstnanec

Martin Pohanka

Zaměstnanec