Smuteční síň


Smuteční obřadní síň je součástí areálu „Nového hřbitova“. Původně tato budova měla sloužit jako provozní budova s márnicí. 
Stavba „Nového hřbitova“, a tudíž i smuteční síně, započala v roce 1973 a trvala do roku 1977. 
O přebudování této provozní budovy na smuteční obřadní síň rozhodlo zastupitelstvo Ostrova nad Oslavou po roce 2000, a to v souvislosti s odstraněním mostku v „rychtě“. Tento mostek byl významnou zkratkou pro smuteční průvody, které se z kostela na hřbitov dostávaly právě touto cestou. Vzhledem k tomu, že po odstranění tohoto mostku musely smuteční průvody procházet přes velmi frekventovanou silnici první třídy č. 37 a silnici č. 354 směr Radostín, rozhodlo zastupitelstvo o komplexní přestavbě této budovy na smuteční obřadní síň, v níž by mohla být konána poslední rozloučení. 
Práce na přestavbě začaly v roce 2003 a skončily v roce 2005. V roce 2006 byla smuteční síň ozvučena. 
Dne 13. června 2006 byla smuteční obřadní síň panem farářem Josefem Hložkem slavnostně vysvěcena.
Smuteční síň se sestává ze sálu s 60 místy k sezení a balkónu. V budově se rovněž nachází šatna, zázemí pro hrobaře a sociální zařízení. 
Smuteční obřadní síň je ve vlastnictví Městyse Ostrov nad Oslavou. Je možné zde konat, jak církevní, tak i občanská poslední rozloučení. Poplatek za pronájem smuteční obřadní síně činí 1.000,- Kč.