Knihovna


Knihovna je umístěna v budově staré hasičské zbrojnice (budova vedle kostelní věže)

Půjčovní doba:
webové stránky knihovny
  
Knihovnice :
p. Drahomíra Vondráková
mobil:   605 955 391
 
 
Poplatky:  
dospělí 50,- Kč/rok
děti, studenti - 25 Kč/rok                      
knihy jednotlivě - 1 Kč,- / měsíc
 
 
Webové stránky: http://www.ostrovnadoslavou.knihovna.info/