Historie


Ostrov nad Oslavou

Obec má název zřejmě podle místa, které bylo obtékané vodou řeky Oslavy a Bohdalovského potoka. Leží v nadmořské výšce 530 m.
Ostrov byl založen rodem erbu křídla (z Lomnice) z hradu Tasova brzy po roce 1250. Za „Jakuba Míty z Vostrova“ bylo v obci postaveno rytířské sídlo, pivovar (zmínka v r. 1572), čtyřoblouký kamenný most přes Oslavu (mýto povoleno r. 1584) a obec získala některá městská práva, zvláště pak právo tržní. 
Samostatnost obce skončila za Tomáše Soběhrda z Kozlova, kterému byl po Bílé Hoře majetek zkonfiskován.
V roce 1624 koupil Ostrov Lev Burian Berka a na 85 let jej připojil k Novému Veselí. Jeho dědici pak v roce 1709 prodali Ostrov klášteru žďárskému. V těchto kupních smlouvách byla obec uváděna jako městečko. K povýšení na městečko došlo ve skutečnosti až 1.2.1922 bez udělení znaku. Znak a prapor byl obci udělen předsedou Poslanecké sněmovny Václavem Klausem 14.srpna 2001.
Kostel je připomínán již roku 1370. Po období reformace byl do našeho „chrámu“ uveden opět katolický kněz v roce 1637. Do dnešní podoby byl kostel přestavěn roku 1885. Věž byla postavena roku 1845.
Celá obec v roce 1621 vyhořela a do konce třicetileté války byla obnovována. Jen na spáleništi rychty postavil opat Václav Vejmluva, podle návrhu Jana Blažeje Santiniho, panskou hospodu o sto let později.
Mezi kostelem a zájezdní hospodou stojí socha sv. Jana Nepomuckého, vysvěcená v r. 1755. Restaurována byla v roce 1998.
V obci se sbíhá 7 silnic a je zde dobré autobusové i vlakové spojení.
Návštěvníky zaujme 10 oblouků železničního viaduktu, který se od roku 1953 klene ve výšce 25 m nad řekou Oslavou.
Místem vedou turistické trasy a 2 cyklotrasy – z Jeseníku do Znojma a od Vojnova Městce do Bystřice n. P. V těsné blízkosti obce na Bohdalovském potoce je přehrada s možností koupání a rybaření. Občerstvit se je možno ve dvou hostincích nebo ve dvou prodejnách potravin. 
OSTROV se „NAD OSLAVOU“ píše od roku 1920.
K 1.1.2003 má obec 893 obyvatele a 282 čísel popisných.
Kronikář Šidlo Josef

Suky

Od roku 1960 je součástí obce Ostrov nad Oslavou osada Suky, která se nachází 2 km jihovýchodně v nadmořské výšce 566 m.
V ostrovských písemnostech je o ní první zmínka z roku 1644. Její dnešní vzhled vznikl rozparcelováním žďárského klášterního dvora po roce 1784. Do roku 1850 byla samostatnou obci. Od roku 1850 až do roku 1952 byla součástí obce Obyčtov. Její místní částí se stala od roku 1952 a až do roku 1960 a farností tam patří dosud. Uprostřed osady stojí zvonička
V osadě Suky žije 37 obyvatel z toho 17 žen. Trvale je obydleno 14 domů.