GDPR


Sdělení městyse Ostrov nad Oslavou

V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany osobních údajů sdělujeme, že na všech
společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných městysem Ostrov nad Oslavou, mohou být
pořizovány fotodokumentace, audio a video nahrávky, které případně budou zveřejňovány v
tištěných a elektronických informačních médiích městyse Ostrov nad Oslavou. Každý účastník na
těchto akcích zároveň dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto médiích, jakož i dětí, za
které zodpovídají v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci.