Mateřská a základní škola


Mateřská škola

okres Žďár nad Sázavou
příspěvková organizace

Adresa:
Mateřská škola Ostrov nad Oslavou
594 45 Ostrov nad Oslavou 207    

Tel.: 566 678 172
e-mail: ms.ostrov@seznam. cz
webové stránky: www.msostrovno.cz

Mateřská škola Ostrov nad Oslavou se nachází v centru obce v budově z roku 1979. V uplynulých letech prošla budova mateřské školy několika rekonstrukcemi ( výměna hliníkových oken za plastové, modernizace sanitárního zařízení, výměna vodovodního potrubí, výměna elektrických bojlerů na ohřev vody za bojler plynový). 
V přízemní budově se nachází dvě třídy (starších a mladších dětí) s kapacitou 60 dětí. Mateřskou školu standardně navštěvuje asi 50 dětí. 
V Mateřské škole se nachází kuchyň, ve které se vaří nejen pro děti z naší školky, ale i pro žáky zdejší Základní školy Ostrov nad Oslavou a pro sousední Mateřskou školu Obyčtov. Kuchyň v roce 2012 prošla částečnou modernizací, bylo zde vyměněnou osvětlení a byly pořízeny dva nové elektrické sporáky. Tato modernizace byla realizována za účasti finanční podpory Kraje Vysočina a zřizovatele Městyse Ostrov nad Oslavou. 
Mateřská škola se snaží vytvářet vhodné sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře a úctě. Úzce spolupracuje s rodinou, rodinnou výchovu podporuje a pomáhá rodičům v péči o dítě. Spolupráce s rodiči dětí probíhá formou individuálních rozhovorů s učitelkou nad aktuálními problémy a připomínkami, dále setkáváním na akcích pořádaných MŠ, např. třídní schůzky, besídky, společné akce pro rodiče a děti (tradiční vánoční posezení s Ježíškovou dílničkou, rozloučení s předškoláky), vánoční vystoupení dětí pro veřejnost, při Dni otevřených dveří. 
O akcích mateřská škola rodiče informujeme na nástěnkách v šatně MŠ a prostřednictvím webových stránek. Rodiče mohou přispívat mateřské škole finančními i věcnými sponzorskými dary. 


Základní škola

okres Žďár nad Sázavou příspěvková organizace 

Adresa:
Základní škola Ostrov nad Oslavou
594 45 Ostrov nad Oslavou č.p. 93 

tel.: 566 678 137 
webové stránky: www.zsostrovno.cz 
e-mail: zsostrov@email.cz

Je malotřídní školou s 5 ročníky a 3 třídami. Zpravidla bývá samostatný 1. ročník (převyšuje – li počet dětí číslo 10) nebo je samostatný ročník s nejvyšším počtem žáků.

Stávající budova základní školy byla postavena v roce 1896. Poslední stavební úpravy proběhly v letech 2016 a 2017, kdy Městys Ostrov nad Oslavou provedl výměnu střešní krytiny a novou fasádu školy (realizace od července do srpna 2016), a rekonstrukci sociálního zařízení a úpravu parčíku před základní školou (realizace od července do srpna 2017).

V prostorách školy se nachází 3 třídy, učebna PC, herní místnost - tělocvična a jídelna. U vchodu do školy (přístup ze dvora) se nachází - herní místnost/ tělocvična, šatna. V přízemí je dále kabinet Tv, dvě třídy, výdejna obědů a jídelna. V patře jsou - třída, kabinet s pomůckami, sborovna (a zároveň ředitelna), učebna PC. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí.

Škola má k dispozici hřiště za tenisovými kurty a školní zahradu (s dosažností 5 minut od školy).

Škola nemá svou vlastní kuchyň, obědy dováží z kuchyně Mateřské školy Ostrov nad Oslavou.

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Škola má jednu učebnu vybavenou počítači. Tato slouží zároveň k výuce cizího jazyka.

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 2 učitelky a 1 vychovatelka školní družiny.